Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksundersökning Villabrand med återantändning Mjölby
Författare
Forsén Jan-Erik
Utgivare
Räddningstjänsten Mjölby
Utgivningsår
2013-12-02
Brand i villa som startade i köket och begränsades till denna del av fastigheten. Nytt larm till samma fastighet efter ca: 3,5 timmar p.g.a. återantändning. Fastigheten fick en totalskada.