Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Eldstadsrelaterad villabrand Karlstad kommun 2013
Författare
Gäfwerth Alf
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
0
Ägaren ser på tv på övervåningen när han hör brandvarnaren ljuda från nedervåningen. Samtidigt känner han röklukt och beger sig ner. Han ser kraftig rökutveckling i kök och matrum men inga lågor. Han larmar SOS kl. 21:04:05.Objktet är en större 1 ½ plans villa uppförd i trä 1910 på torpargrund under tak av tegel.