Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd brand - ett samhällsproblem : slutrapport
Författare
Simonson McNamee Margaret
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2013
Brandforsk inledde 2007 en satsning på forskning angående anlagd brand. Målet med forskningsprogrammet som föreslogs var att ta ett samlat grepp kring anlagd brand. Fokus är på anlagda bränder i skolor och förskolor men även andra byggnader och anläggningar kommer att beaktas. Målsättningen och förhoppningen är att resultaten av projektet ska leda till färre anlagda bränder med mindre konsekvenser för samhället. Forskningsprogrammet har lett till rekommendationer både angående förebyggande av icke önskvärt beteende som leder till anlagd brand och olika tekniska åtgärder för att förebygga eller förbättra situationen. Samtliga preventionsmetoder kan delas upp i tre kategorier: strukturell prevention, social prevention och situationell prevention. Vidare har en typologi som beskriver typiska brandanläggare för skolbränder tagits fram som kan ge vägledning i hur man skall identifiera och arbeta för att förebygga potentiella brandanläggare.