Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Suicidprevention inom järnvägssystemet
Författare
Kindt, Caspar, Spennare, Carl
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2012
Varje år tar cirka 60 personer sitt liv genom att på något sätt placera sig framför ett tåg, vilket gör det till den fjärde vanligaste självmordsmetoden i Sverige. Personpåkörningen är en tragedi inte bara för anhöriga; lokförare, tåg- och räddningspersonal genomgår också en traumatisk upplevelse som kan leda till perioder av psykisk ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Självmordet är även en förlust för samhället varför det är motiverat med breda insatser för att förebygga detta folkhälsoproblem.