Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inledande insats mot ventilationskontrollerad brand med risk för backdraft
Författare
Ahlman, Linus, Du Rietz, Sebastian
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2012
Det är ofta ventilationskontrollerade bränder som räddningstjänsten ställs inför och det är dessa som skapar störst problem. Trots detta finns det inte lika mycket arbete utfört gällande underventilerade som ventilerade bränder. Då räddningstjänsten kommer fram till en brand som är underventilerad måste de fatta en rad beslut. Att göra någon form av inledande släckinsats med vatten är då vanligt. Den här rapporten visar att en sådan insats är meningsfull då den kan förhindra att brandgaserna antänds och därmed avvärja att backdraft uppstår. För att förhindra brandgasantändning krävdes det i genomförda försök runt 260 gram vatten per kubikmeter rumsvolym. I de fall brandgasantändning förhindrades förlängdes även tiden från öppning av dörren till det att branden åter blivit fullt utvecklad med ökad volym tillfört vatten.