Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brännbarhet: En studie om brännbarhetstester med konkalorimeter
Författare
Bjuring Gerlich, Pontus
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2012
Detta arbete har som mål att förbättra metoden att mäta brännbarheten hos material med låg brännbarhet. I arbetet har valts att använda konkalorimeter och ISO 5660, som är den vanligaste metoden för att mäta brännbarhet. Testerna utförs genom att en platt provkropp, av det material som ska testas, sätts horisontellt i konkalorimetern. Värmen på konvärmaren ställs sedan in så att den bestämda värmeöverföring som provkroppen ska utsättas för uppnås. Alla gaser som provkroppen avger fångas upp. Genom att mäta syrehalten i gaserna går det att beräkna vilken effektutveckling provkroppen, dvs. materialet, har vid den utsatta värmeöverföringsnivån.