Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Luftflaskor i varma miljöer : En undersökning om uppvärmning av kompositflaskor till andningsapparater
Författare
Löfström Johnsson Tor, Roden Kristoffer
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2011
Under 1990-talet började räddningstjänsterna i Sverige att använda luftflaskor av kompositmaterial till sina andningsapparater. Den maximala användningstemperaturen för denna typ av flaskor är klart lägre än de omgivningstemperaturer som kan råda vid invändig brandsläckning. Detta arbete har utrett om gastemperaturen i flaskorna vid användning blir högre än den maximalt angivna och om uppvärmningen utgör en fara för användaren.