Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
SAKS - Sårbarhetsanalys för Komplex Sjukhusverksamhet : Ett användarvänligt och flexibelt verktyg
Författare
Widmark Linda, Åteg Lina
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2011
Föreliggande rapport är resultatet av ett examensarbete för Civilingenjörsprogrammet i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Uppdraget har varit att ta fram en användarvänlig, flexibel och repeterbar metod för sårbarhetsanalys som ska användas på Nya Karolinska Solna, NKS. Sårbarhetsanalysen ska resultera i ett tydligt beslutsunderlag ämnat för beslutsfattarna i aktuellt system. Beslutsunderlaget ska innehålla en sammanfattning av sårbarhetsanalysen som genomförts och speciellt lyfta fram lämpliga åtgärdsförslag.