Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kvickleremodellering : förutsägelser och tillämpning Forskning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Denna rapport är en sammanfattning av arbete som skett inom projektet Verktyg för kartläggning av skredfaktorer och analys av dessa som genomförts mellan 2008 och 2012. Mera fullständiga beskrivning av projektets utformning och använda metoder finns tillgänglig i rapporten Predictive modeling of quick-clay distribution in SW Sweden.