Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Komplicerad byggkonstruktion försvårade släckning, Göteborg
Författare
Bergström Jan, Rosenqvist Henrik, Nyth Tove
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2012-05-16
Lördagen den 4 februari cirka klockan 13.40 larmades RSG till en lägenhetsbrand på Doktor Wigardhs Gata. Branden startade på översta våningen och fick spridning via takfoten till fastighetens vindsutrymme redan innan räddningstjänstens framkomst. En person omkom vid branden och hittades i brandlägenheten. Brandorsaken har inte kunnat fastställas. Ett antal brandorsaker kan dock uteslutas, till exempel torrkokning (glömd spis), strykjärn samt eluttag. Enligt resultatet från SKL’s undersökning kan inte heller förekomst av brännbar vätska påvisas.