Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: byggnadstekniska brister orsakade brandspridning, Uppsala
Författare
Samuelsson Elisabeth
Utgivare
Uppsala Brandförsvar
Utgivningsår
2011-10-12
På kvällen larmades brandförsvaret till en fastighet där man tidigare samma kväll gjort en insats mot brand i kök. Vid den andra insatsen fann brandförsvaret att köksbranden orsakat glödbrand i mellanbjälklaget. Olycksundersökningen visar på betydande brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Därför föreslås bland annat att brandförsvaret av fastighetsägaren ska begära en handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas.