Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand vid hantering av gasol, Landskrona
Författare
Nilsson Tommy, Edberg Greger
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2006-05-28
Vid hantering av en gasolflaska till en utegrill antänds utströmmande gas med person- och egendomsskador som följd.