Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur tänker en brandanläggare?
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Få fenomen kan hålla en hel stad eller bygd i ett sådant skräckgrepp som när en serie oförklarliga bränder inträffar – ”En pyroman härjar”. Lyckligtvis är dessa händelser förhållandevis ovanliga. Vilket i och för sig också innebär att kunskapen om serieanlagda bränder och vad som driver upphovs-männen/-kvinnorna inte är inte är särskilt utbredd. Detta ledde oss till tanken att det kunde vara väl värt att i form av en tillbakablick redovisa ett antal (ö)kända fall av seriebränder i Sverige utifrån detta perspektiv. Ulf Erlandsson, svensk brandutrednings »grand old man«, har återigen botaniserat i brandhistorien. Denna gång har han hämtat merparten av materialet från äldre årgångar av brotts- och kriminalkrönikor. Språket i dessa är bitvis minst sagt målande och mustigt. Det hade såklart varit möjligt att omforma detta till moderna kanslisvenska, men då hade det tids- och genretypiska och därmed en hel del av läsvärdet gått förlorat. Framställningen inleds med en artikel av psykologen Magnus Dernevik, som reder ut begreppen när det gäller olika typer av brandandläggare. Något som förhoppningsvis botar många av oss från ovanan att sätta likhetstecken mellan brandanläggare och pyroman. Anneli Toth har stått för sammanställning och formgivning och lagt stort arbete på att skaffa rättigheter till bilderna i rapporten.