Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsfaktor partiklar och gas
Författare
Nerbrink, Ola, Svensson, Kristoffer
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2012
Projektet ”Skyddsfaktor partiklar och gas” har undersökt hur väl Skyddsmask 90 skyddar mot gas och partiklar av olika storleksfraktioner. Resultatet presenteras i detta FOI MEMO.