Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredningsrapport : Olycksutredning - Brand : Brand i presentbutik
Författare
Fager, Cecilia, Reichert, Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2011-01-13
Denna rapport beskriver en brand i en byggnad inrymmande affärslokaler, bostäder, tand-läkarmottagning och garage. Branden som startade i en presentbutik fick ett häftigt förlopp med omfattande rökspridning som följd. Inga människor befann sig i presentbutiken då branden upptäcktes. Flera personer i byggnaden uppmärksammade brandröken och larmade SOS Alarm. Personal i angränsande matbutik lämnade butiken först efter upprepade upp-maningar från räddningspersonalen. Några av de boende lämnade sina lägenheter men de flesta stannade kvar varav flera tvingades ut på sina balkonger pga rökspridning in i lägenheten. En kvinna lämnade sin lägenhet och tog sig ut genom ett rökfyllt trapphus strax innan räddningsstyrkan anlände. Insatsen var inledningsvis komplicerad pga begränsade resurser, många drabbade, svårigheter att lokalisera branden och omfattande rökspridning. När styrkorna anlände till platsen var rökutvecklingen kraftig. Många människor hade samlats på gatan utanför. Rök hade trängt in i båda trapphusen och i flera av affärslokalerna. Styrkorna larmades till bostadsdelen av byggnaden men strax efter framkomst stod det klart att det istället brann i en affärslokal i en annan del av byggnaden. På grund av den omfattande rökspridningen var det under insatsens inledning oklart om det brann på flera ställen samtidigt i byggnaden.