Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning : Brand i kläder
Författare
Jansson, Jan-Erik
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2010-04-02
Händelseförlopp: Kvinnan ca 70 år, som är storrökare, satt i sin rullstol och rökte, samtidigt som hon läste en tidning. Cigaretten/ glöd föll ned och antände tidningen samt hennes fliströja. Tidningen föll ned på golvet där den fortsatte att brinna samtidigt som den antände delar av rullstolen. Jourhavande brandinspektör informerades om branden efter avslutad räddningstjänst. Beslut togs att åka till platsen för att göra en utredning. Händelseförloppet gicks igenom med berörd personal. Det kunde konstateras att personalen agerat föredömligt samtidigt som det fanns en hel del lyckliga omständigheter som gjorde att detta slutade bra. * Det var personalskifte och det fanns gott om hjälpande händer. * Personalen befann sig alldeles utanför lägenheten. * Larmtablån fanns i närområdet, liksom handbrandsläckaren. * Personalen har fått en bra utbildning i brandskydd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Jansson, Jan-Erik