Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksundersökning : Brand i truck och gräs
Författare
Sari, Janos, Nilsson, Tommy
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2006-05-13
Brand ej i byggnad. En truckförare tömmer av misstag heta blyrester i vatten på asfalt. En vätgasexplosion uppstår och blyrester sprids och antänder staket, truck och gräsbevuxet område. Rapporten är relativt djupgående beträffande olycksförloppet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Sari, Janos, Nilsson, Tommy