Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport från brand i flerbostadshus i Trollhättan
Författare
Larsson, Coogan, D'Imporzano, Patrick
Utgivare
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2012
Olycksundersökning: Brand i flerbostadshus, utifrån kraftig rökutveckling från el/teleskåp placerat direkt mot fasaden.