Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
CFD simulation of spontaneous ignition and its extinguishment in biomass fuel storage
Författare
Yan Zhenghua
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Denna rapport presenterar resultaten från CFD- simuleringar utförda vid Lunds Tekniska Högskola. De har utförts för att simulera spontan antändning och spridning av brand och dess släckning i biomassa bränsleförråd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTMDN/TMTP
Fler titlar av Yan Zhenghua