Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Antropometriska data över ansiktsmått : Insamlingsmetodik, lagringssätt och åtkomst
Författare
Arnoldsson Göran, Jönsson Per-Gunnar, Persson Patrick
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1986-04-01
FOA 4 har genomfört en insamling av antropometriska data över ansiktsmått. Drygt 600 individer har mätts med hjälp av en specialanpassad mätapparatur. För varje individ registrerades rymkkoordinater för 94 punkter belägna huvudsakligen på huvudets högra sida. Utöver ansiktsmätningarna registrerades några andra kropps- och huvudmått. Data finns tillgängliga i en databas vid FOA 4. Rapporten innehåller en beskrivning av urvals- och mätmetodik vid insamlingen principer vid överföring och lagring av data samt åtkomstmöjligheter.