Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lärande från incidenter för säkerhet inom farliga verksamheter : LINS
Författare
Jacobsson Anders, Börjesson Marcus, Ek Åsa, Enander Ann, Petersen Kurt, Akselsson Roland
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2011
En bakomliggande målsättning med detta arbete och nästa var att ge underlag för ett förbättrat lärande från Seveso-olyckor med hjälp av MARS-databasen. Huvudmålsättningen med detta arbete var att presentera en metod att utröna vad som finns mer att lära från rapporter till MARS-databasen utöver vad som framgår explicit av rapporterna. Forskningen är finansierad av MSB.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUCRAM report
Fler titlar av Jacobsson Anders, Börjesson Marcus, Ek Åsa, Enander Ann, Petersen Kurt, Akselsson Roland