Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningshiss som utrymningsväg : en analys av möjligheten att använda hissar vid utrymningsdimensionering
Författare
Arnqvist, Mattias, Olsson, Jonas
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Syftet med denna rapport har dels varit att undersöka hur utrymningshissar kan bidra till att öka utrymningssäkerheten i höga byggnader men också att belysa den problematik som kan uppstå vid val av utrymningshiss som utrymningsväg. Som utgångspunkt formulerades ett antal frågeställningar vilka rör både utrymningshissens tekniska utformning, i form av bland annat kapacitet, men också frågor kopplade till mänskliga faktorer och utrymningssäkerheten i allmänhet. Genom en litteraturstudie och ett antal datorsimuleringar utförda av författarna har dessa frågeställningar därefter besvarats. Ett antal länder har tagit fram rekommendationer för hur utrymningshissar kan utformas men det finns i dagsläget inga tydliga riktlinjer i något lands regelverk utan samtliga befintliga utrymningshissar i världen har utformats analytiskt. Målet med denna rapport har varit att formulera ett möjligt tillägg till svenska byggregler med riktlinjer för hur utrymningshissar kan utformas, ett förslag på detta presenteras i slutet av rapporten.