Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader : Appendix 3 (sid. 1550-1816), Experimentella resultt för de ingående scenarierna
Författare
Holmstedt Göran, Blomqvist Per
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Detta är Appendix 3 (sid. 1550-1816) till forskningsrapporten Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförbyggande arbete med brandskydd i byggnader. Rapporten utgör en delredovisning av forskningsprojektet ’Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader’. Projektet syftar som helhet till att beskriva hur väl olika datorprogram för bl.a. brandgasspridning och utrymning modellerar en motsvarande verklig situation. Den föreliggande rapporten omfattar jämförelsen av fyra olika program som beskriver brandgasspridning, koderna CFX, FDM, SMAFS och SOFIE. Till rapporten hör 3 Appendix uppdelade på 7 volymer. De heter Appendix 1 Experimentella scenarier för validering av CFD-koderna CFX, FDS, SMAFS och SOFIE, Appendix 2 Simuleringar av experimentella scenarier med CFD-koderna CFX, FDS, SMAFS och SOFIE samt Appendix 3 Exeperimentella resultat för de ingående scenarierna
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Holmstedt Göran, Blomqvist Per