Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 3 : Kapacitet hos byggnader
Författare
Johansson Morgan, Laine Leo
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Förord, revidering 2012 Denna publikation är en nyutgåva av rapporten Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning. Delrapport 3 – Kapacitet hos byggnader, utgiven av MSB 2009. Rapporten utgör en sammanställning av hur enskilda konstruktionsdelar klarar av belastningen från en explosion. I samband med en allmän uppdatering av publikationer som Räddningsverket gett ut har en översiktlig revidering gjorts under hösten 2012. Detta är den första revideringen och utförda revideringar utgörs av att diverse felaktigheter rättats till. I stort är dock sakinnehållet detsamma som i underliggande rapport och fokus har legat på att rätta till samt snygga upp valda delar av innehållet.