Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader
Författare
Holmstedt Göran, Bengtsson Staffan, Blomqvist Per, Dittmer Torkel, Hägglund Bengt, Tuoivinen Heimo, Hees Patrick van
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Rapporten utgör en delredovisning av forskningsprojektet ’Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader’. Projektet syftar som helhet till att beskriva hur väl olika datorprogram för bl.a. brandgasspridning och utrymning modellerar en motsvarande verklig situation. Den föreliggande rapporten omfattar jämförelsen av fyra olika program som beskriver brandgasspridning, koderna CFX, FDM, SMAFS och SOFIE. Till rapporten hör 3 Appendix uppdelade på 8 volymer. De heter Appendix 1 Experimentella scenarier för validering av CFD-koderna CFX, FDS, SMAFS och SOFIE, Appendix 2 Simuleringar av experimentella scenarier med CFD-koderna CFX, FDS, SMAFS och SOFIE samt Appendix 3 Exeperimentella resultat för de ingående scenarierna.