Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risk reduction by use of passive fire protection : a study regarding implementation of new installations offshore
Författare
Andersen, Christian, Lindholm, Christofer
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera om en acceptabel risknivå kan bibehållas utan att använda passivt brandskydd på nya installationer eller modifikationer offshore. Syftet är också att försöka kvantifiera hur stor reduktionen som passivt brandskydd bidrar med som en individuell barriär. Vidare kommer en undersökning om hur kostnadseffektivt användandet av passivt brandskydd är på nya installationer. Installationen av en ny modul på Troll C plattformen kommer att användas som material för att svara på dessa frågor.