Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantering av terrorhot inom luftfarten : riskperception och uppfattningen om säkerhetsåtgärder
Författare
Nilsson, Christina
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Det övergripande syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur risker inom flygsektorn hanteras med särskild betoning på de ”nya” riskerna som förknippas med terrorangrepp. Målet är att undersöka passagerarnas riskperception samt deras uppfattning om och attityder till säkerhetsregler eller till nuvarande och nya säkerhetsåtgärder som kan komma att tillämpas. Målet är även att kartlägga det institutionella perspektivet gällande värderingar och uppfattning om risker och hot inom den civila luftfarten samt säkerhetsåtgärder. Med det institutionella perspektivet avses organisationer som arbetar med luftfartsskydd, såsom myndigheter, flygplatser och flygbolag. Slutligen är målet att jämföra resultat från passagerarundersökningen med resultat från kartläggningen av organisationerna.