Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Inventering, analys och värdering av olycksrisker ur miljö-, hälso- och PR-perspektiv : en fallstudie på Stockholm-Arlanda Airport
Författare
Bergenstierna, Carl-Magnus, Josefsson, Tobias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Målet med examensarbetet är att med hjälp av riskanalyser identifiera, analysera och värdera olycksrisker på Stockholm-Arlanda Airport som underlag till ett kapitel alternativt bilaga, till miljökonsekvensbeskrivningen för flygplatsens verksamhet de kommande 30 åren.