Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Evakueringsplanering för sjukhus : en studie om behovet av en fungerande planeringsprocess
Författare
Nero, Carin
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Syftet med examensarbetet är att studera orsaker till behovet av evakueringsplanering för sjukhusen och evakueringsplaner i den katastrofmedicinska planen och hur dessa skall utformas. Arbetet syftar också till att skapa en nulägesbild av sjukhusens förmåga att upprätthålla sin funktion trots en intern eller extern störning. Detta görs med tillämpning på Sjukhuset i Lidköping (SiL) men bör kunna vara applicerbart på andra sjukhus.