Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Revidering av provningsmetod för vattendimsystem : CEN/TS 14972:2008
Författare
Håkansson, Anders, Langenbach, Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Avsikten med denna rapport är att utvärdera det befintliga testdokumentet CEN/TS 14972:2008, Annex A.3 och därefter förbättra testmetoden främst avseende dess repeterbarhet. Annex A.3 innefattar en försöksuppställning som avser en kontorsplats i ett öppet kontorslandskap vilket motsvarar riskklassen Ordinary Hazard 1, enligt sprinklerstandarden EN 12845:2004. Testmetoden avser att testa fasta släcksystem med vattendimma avsedda för den landbaserade marknaden. Detta utförs genom att en serie om fyra försök genomförs. De två första försöken utförs med ett traditionellt sprinklersystem, definierat enligt EN 12845:2004, Ordinary Hazard 1. Därefter utförs följande två på samma sätt, men med ett vattendimsystem installerat.