Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskap mot olyckor med radioaktiva ämnen
Författare
Sandqvist, Dan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Rapporten syftar till att beskriva beredskapen att hantera olyckor med radioaktiva ämnen. Dylika händelser inträffar sällan men kan ge allvarliga konsekvenser och vara komplicerade att hantera. En genomgång görs av de sammanhang där radioaktiva ämne förekommer i samhället och som skulle kunna orsaka radiologiska olyckor.