Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Revidering av ISO 834 - 1975 - fire resistance tests - elements of building construction : en subjektiv lägesrapport, december 1987
Författare
Wickström Ulf
Utgivare
Utgivningsår
1988
Detta är en slutrapport av NORDTEST-projekt 552-85, där avsikten är att medverka i revideringen av ISO 834 och att utarbeta ett förslag till gemensamt nordiskt remissvar.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Wickström Ulf