Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 2. Explosion i gatukorsning
Författare
Johansson Morgan, Laine Leo
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
I forskningsprojektet bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning har en andra delrapport givits ut. Rapportens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om bebyggelsens förmåga att absorbera och motstå de avsevärda påfrestningar den utsätts för vid en explosionsbelastning. Förord, revidering 2012 Denna publikation är en nyutgåva av rapporten "Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning. Delrapport 2 – Explosion i gatukorsning", Rapport B54-240/08, utgiven av Räddningsverket 2008. I samband med en allmän uppdatering av publikationer som Räddningsverket gett ut har en översiktlig revidering gjorts under hösten 2012. Räddningsverket upphörde den 31 december 2008 och dess funktion innehas sedan 1 januari 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En första utgåva av rapporten utgavs av Räddningsverket i november 2008. Detta är den första revideringen och ges ut i MSB:s regi – i rapporten hänvisas dock fortfarande till Räddningsverket. Utförda revideringar utgörs av att smärre felaktigheter rättats till. Vidare har projektsammanfattning, tidigare införd i Delrapport 3, inarbetats i denna publikation. I övrigt är sakinnehållet detsamma som i underliggande rapport och fokus har legat på att rätta till samt snygga upp valda delar av innehållet.