Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tryggare skolor minskar risken för anlagda bränder
Utgivare
Svenska Brandskyddsföreningen (SBF), Karlstads kommun
Utgivningsår
2008
Boken handlar om hur man kan utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i skolan, vilket leder till en tryggare skola och mindre risk för anlagda bränder.