Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att registrera personskador : NCO 2007:11
Författare
Ekman Robert, Berg Lars, Svensson Stig
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2008
Att registrera personskador syftar till att visa metoder och erfarenheter för registrering av personskador inom olika verksamheter som akutmottagningar och vårdcentraler, på förskolor och skolor, inom äldreomsorgen och inom andra miljöer där människor drabbas av skador. Målet är att främja säkerhetsarbete, att hindra dödsfall, skador och lidande samt att undvika extra kostnader för olyckors skadekonsekvenser. Boken vänder sig till dem som vill främja hälsa, miljö och säkerhet i kommuner och inom landstingens hälso- och sjukvård, organisationer, föreningar, företag och andra intressenter som centrala statliga myndigheter och länsstyrelser.