Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskutvärdering av brand i plastbackar
Författare
Andersson Samuel, Dahlqvist Jakob
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
I Lantmännen Färskbröds bagerier finns stora kvantiteter plastbackar, som används vid transport av bröd. För att uppfylla de krav på brandteknisk riskvärdering, som ställs i det riskreduceringssystem som utarbetats av försäkringsmäklarföretaget Willis AB, måste grundläggande fakta om plastbackarnas egenskaper vid brand tas fram. Genom olika försök undersöks brandtekniska fakta kring plastbackarna och dess konfiguration. Utifrån dessa resultat förs sedan en diskussion angående lämpliga förebyggande åtgärder och släcksystem.