Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand och brandsläckning i siloanläggningar : en experimentell studie : BRANDFORSK projekt 632-051 : VÄRMEFORSK projekt A5-510
Författare
Persson Henry, Blomqvist Per, Yan Zhenghua
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2006
Bränder i silor är generellt svårsläckta och kan utgöra svårbedömda risker för räddningstjänstens personal. För att få bättre kunskaper kring brandförlopp, detektion och släckning har SP Brandteknik utfört försök med en "tornsilo" i modellskala. Träpellets användes som bränsle. Efter ca 20 timmar kunde branden detekteras och efter ca 30 timmar påbörjades släckningen med kvävgas respektive koldioxid.