Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire behaviour of plastics for electrical applications
Författare
Krämer Roland, Blomqvist Per
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2007
SP Brandteknik och KTH Institutionen för fiber- och polymerteknologi har gemensamt studerat antändnings- och förbränningsbeteendet för en serie av tio olika polymera material med hjälp av olika metoder. Baserat på den här genomförda undersökningen ges rekommendationer avseende de enkla småskaliga laboratoriemetoderna, både i ett kort och i ett långt perspektiv. Studien visar tydligt på ett behov av bättre informationsutbyte från brandtest av material till designarbete med slutprodukten. Projektet har finansierats av Brandforsk och Elforsk.