Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Helsingborgs stadsteater
Författare
Karlsson Markus, Karlsson Per, Langenbach Daniel, Wahlqvist Jonathan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Helsingborgs stadsteater. Olika brandscenarier har analyserats och därefter har tre stycken valts ut för att analyseras vidare med datorsimuleringar, handberäkningar och kvalitativa resonemang i grupp men även med handledare. Scenarierna var brand på Stora scen, i Stolsförrådet och i Restaurangen. De lokaler där utrymningssäkerheten utvärderas är i de två första scenarierna salongen och i det sistnämnda fallet foajén. Detta är publika lokaler där personer med dålig lokalkännedom befinner sig.