Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsstödets utformning för oljeskyddsinsats : Skåne Nordväst
Författare
Palmqvist Erik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en förstudie till utformningen av insatsstöd och således ge ett förslag till hur ett insatsstöd skall se ut och vad det ska bestå av för att förbättra möjligheterna under insats vid ett oljepåslag, dels på kommunal nivå men även inom regionen. Insatsstödet ska därmed vara ett beslutsunderlag för personal som arbetar under insatsen. Genom att inneha ett bra insatsstöd samt en god beredskap kan påfrestningar hos kommunen minskas och förmågan att hantera olyckan förbättras avsevärt.