Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Evacuation from assembly halls containing loose and linked chairs : an experimental study
Författare
Matevski Aleksander, Nilsson Tobias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Syftet med denna rapport är att undersöka skillnaden i utrymningsförhållanden med sammankopplade stolar och lösa stolar. Vid tillfälliga evenemang som teaterföreställningar, konserter, konferenser etc. används ofta lösa stolar. Det finns många risker i samband med utrymning med lösa stolar som skulle kunna minskas och/eller elimineras med stolarna sammankopplade. Idag finns inga föreskrifter i Sverige som säger att lösa stolar inte får användas vid större tillställningar i samlingslokaler. Undersökningar av risker vid utrymning med lösa stolar är tillsynes obefintliga och detta ger således ett stort behov för forskning i frågan.