Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningsförsök i Götatunneln
Författare
Frantzich Håkan, Nilsson Daniel, Kecklund Lena, Anderzén Ingrid, Peterson Sara
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Projektet med titeln Säkerhet för trafikanter i vägtunnlar - samspelet Människa-Teknik-Organisation (MTO) har i huvudsak genomförts av MTO Psykologi AB. Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola har deltagit i projektet genom att ansvara för planering och genomförandet av ett utrymningsförsök som varit en av de ingående delarna. Detta arbete har skett i samarbete med personal från MTO Psykologi AB. Resultatet av utrymningsförsöket redovisas i denna rapport. På kvällen onsdagen den 22 november 2006 genomfördes ett utrymningsförsök i Götatunneln i Göteborg. Totalt deltog 29 försökspersoner med egna bilar. Ingen av personerna hade på förhand informerats om att de skulle utrymma, utan hade istället fått reda på att de skulle delta i en övning där körbeteende och tekniska installationer skulle testas. Hela projektet redovisas i huvudrapporten Säkerhet för trafikanter i vägtunnlar - ett MTO-perspektiv där också slutsatser och rekommendationer som är generella för vägtunnlar redovisas.