Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lantbrukare på väg : långsamtgående fordon i trafiken - olyckor och förslag på förebyggande insatser = Farmers on the roads : Slow moving vehicles in traffic - accidents and suggestions for their prevention
Författare
Lundqvist Peter, Pinzke Stefan
Utgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Utgivningsår
2002
Trafikolyckor är ett sotrt problem för såväl samhälle som individer. Konsekvenserna av trafikolyckor är oftast dramatiska med ekonomiska, sociala och traumatiska problem och lidanden. I Sverige görs många insatser för att minimera antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. En grundläggande faktor är tillförlitlig statistik. Då det gäller statistik gällande trafikolyckor med traktorer, lantbruksfordon och andra långsamtgående fordon fanns det stora brister, vilket ledde till en fördjupad studie inom detta problemområde. Målsättningen med projektet har varit att klargöra fakta kring trafikolyckor där lantbruksfordon och andra långsamtgående fordon varit inblandade samt att utarbeta underlag till åtgärder för att förebygga framtida trafikolyckor av denna art.