Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
The protective capacity of dwellings against vapour clouds of hydrogen fluoride
Författare
Karlsson Edvard, Berglund Tage, Nordstrand Melker
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2001
I denna rapport redovisas experiment i exponeringskammare och modellberäkningar för att utvärdera skydd i vanliga bostäder mot gasmoln av flourväte. Bitar av vinyltapet på gipsskiva, golvmatta av PVC eller bomullstyg exponerades för HF vid en initial koncentration på 80 ppm i exponeringskammare.