Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida tjänster för riskhantering inom området farliga ämnen : ett faktablad om Preview, hösten 2006
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Arbetet med Preview inom området Man Made Risks syftar till att utveckla nya metoder, modeller och verktyg för att på en europeisk nivå kunna skapa ett säkrare samhälle. I ett led att lära oss förstå och förebygga olyckor har man från EU-kommissionen skapat arbetet med Preview, ett projekt som bygger på att skapa tjänster för riskhantering i samhället.