Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
APELL for mining : vägledning för gruvindustrin i syfte att öka medvetenheten och beredskapen för nödsituationer på lokal nivå
Utgivare
United Nations Environment Programme (UNEP)
Utgivningsår
2001
Denna APELL for Mining Handbook tillhandahåller en ram för hur man upprättar en insatsplan för nödsituationer som kan användas av gruvledning, räddningstjänst, statliga tjänstemän och lokalsamhället. Den behandlar de övergripande målsättningarna och organisatoriska ramarna i UNEPs program ”Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level” (APELL) och omfattar riskfaktorer som är specifika för gruvindustrin, samt beskriver hur APELL kan användas av denna industri. Fallstudier som beskriver konsekvenserna av gruvolyckor tas också upp och understryker det avgörande behovet av bra beredskap i nödsituationer.