Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
TransAPELL : Guidance for dangerous goods transport emergency planning in a local community
Utgivare
Räddningsverket (SRV), United Nations Environment Programme (UNEP)
Utgivningsår
2000
Guidance for Dangerous Goods Transport Emergency Planning In a Local Community TransAPELL kan användas som ett stöd för att utveckla och utvärdera insatsplaner för farligt gods olyckor.