Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att säkra godsflödet : SecureFlow'05 : Delprojekt 5 - E18 som säkerhetskorridor och laboratorium för säkerhetsforskning : NCO 2006:2
Författare
Lenjesson Johan
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2006
Detta delprojekt inom projektet SecureFlow’05 – E 18 som säkerhetskorridor och laboratorium för säkerhetsforskning – avser att utgöra en kartläggning av risker för och hot mot godsflödet inom den del av europavägen E 18 som sträcker sig från Sankt Petersburg i Ryssland via Finland och Sverige till Norge. Kartläggningen har i denna rapport begränsats till den del av E 18 som ligger i Sverige. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Räddningsverket/NCO – Nationellt Centrum för lärande från olyckor, Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan och VINNOVA.