Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ersättning av halonhandbrandsläckare i stridsfordon
Författare
Lydänge Kjell, Nilsson Lars
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
I rapporten studeras hur olika alternativa släckmedel till halon 1211 fungerar i handbrandsläckare som används i stridsfordon. De undersökta släckmedlen är: ·         HFC 236fa - CF3CH2CF3 ·         HFC 227ea - CF3CHFCF3 ·         Koldioxid - CO2 ·         Vattendimma - vatten med kaliumacetat och kaliumformiat ·         Släckvätska - vatten, etylenglykol, kalciumklorid, sulfater, fluortillsatser samt korrosionsskydd