Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsatser i vägtunnlar
Författare
Ingason Haukur, Bergqvist Anders, Lönnermark Anders, Frantzich Håkan, Hasselrot Kjell
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Erfarenheten från stora brandolyckor i vägtunnlar visar att räddningsinsatser vid omfattande bränder i tunnlar kommer att innebära problem för svensk räddningstjänst. Detta projekt berör räddningstjänstens insatssituation vid olyckor i vägtunnlar där gruppen har fokuserat på att: • utforska brandmiljön i olika vägtunnlar vid olika typer av bränder • utrymningssituationen i vägtunnlar • räddningstjänstens åtgärder vid räddningsinsatser vid bränder i vägtunnlar.